fbpx
Life Style

750k học piano qua app 1 năm cam kết chơi tốt có giáo viên hỗ trợ

𝘾𝙖𝙢 𝙠𝙚̂́𝙩 𝙝𝙤𝙖̀𝙣 𝙡𝙖̣𝙞 𝙝𝙤̣𝙘 𝙥𝙝𝙞́ 𝙣𝙚̂́𝙪 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤̛𝙞 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 đ𝙖̀𝙣 
Học phí 7̳5̳0̳k̳/̳ ̳n̳ă̳m̳  bao gồm
– Giáo trình bản quyền của Hoa Kỳ gồm 25 chương tương ứng 25 tuần học
– Ứng dụng piano thông minh giúp việc học hiệu quả gấp 5 lần 
– Bộ video hướng dẫn chi tiết các bài học
– Giáo viên luôn theo sát bạn mỗi lúc bạn tập 

Related Articles

Back to top button