fbpx
Life Style

750k học piano qua app 1 năm cam kết chơi tốt có giáo viên hỗ trợ

Không bắt buộc
Mô tả rõ nội dung bạn muốn liên hệ
𝘾𝙖𝙢 𝙠𝙚̂́𝙩 𝙝𝙤𝙖̀𝙣 𝙡𝙖̣𝙞 𝙝𝙤̣𝙘 𝙥𝙝𝙞́ 𝙣𝙚̂́𝙪 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤̛𝙞 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 đ𝙖̀𝙣 
Học phí 7̳5̳0̳k̳/̳ ̳n̳ă̳m̳  bao gồm
– Giáo trình bản quyền của Hoa Kỳ gồm 25 chương tương ứng 25 tuần học
– Ứng dụng piano thông minh giúp việc học hiệu quả gấp 5 lần 
– Bộ video hướng dẫn chi tiết các bài học
– Giáo viên luôn theo sát bạn mỗi lúc bạn tập 

Related Articles

Back to top button