fbpx

Vịt quay HongKong 9 món ngon ở Đống Đa – Hà Nội

𝓧𝓜𝓐𝓢 𝗖𝗵𝗮̀𝗼 Đ𝗼́𝗻 – 𝗖𝗵𝗲́𝗻 𝗩𝗶̣𝘁 𝟵 𝗠𝗼́𝗻 𝗖𝗵𝗶̉ #𝟵𝟵𝗞
𝗖𝗼𝗺𝗯𝗼 “𝗕𝗮𝗼 𝗟𝗮̂̉𝘂” 𝟵 𝗺𝗼́𝗻 𝗢𝗳𝗳 𝟱𝟬%: #𝟵𝟵𝗞/𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶
𝗔́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝟵𝟵 𝗕𝗮̀𝗻 đ𝗮̣̆𝘁 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗯𝗮̀𝗶 𝘃𝗶𝗲̂́𝘁 𝗻𝗮̀𝘆!
== Đ𝗘̂̉ 𝗟𝗔̣𝗜 𝗦Đ𝗧 + 𝗧𝗘̂𝗡 Đ𝗘̂̉ Đ𝗔̣̆𝗧 𝗕𝗔̀𝗡==
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Sale Khủng Cuối Năm – The Duckling chơi lớn 1 phen: #Off_50% toàn bộ các Combo Tinh Hoa hiện đang bán tại nhà hàng, để giúp quý thực khách được tiếp cận, trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực HongKong một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Cụ thể như sau:
✅ 𝗖𝗢𝗠𝗕𝗢 𝗗𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗞𝗜𝗡𝗛 Đ𝗘̣̂ 𝗡𝗛𝗜̣ (99K/người)
𝗚𝗶𝗮́ 𝗚𝗼̂́𝗰: 3̵9̵9̵K̵ – 𝗚𝗶𝗮́ 𝗢𝗳𝗳 𝟱𝟬% 𝗰𝗼̀𝗻 𝟭𝟵𝟵𝗞
𝗦𝗲𝘁 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝟮 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗼̂̀𝗺:
𝟭. 𝗦𝗮𝗹𝗮𝗱 𝗩𝘂̛𝗼̛̀𝗻
𝟮. 𝗖𝗵𝗮̂𝗻 𝗩𝗶̣𝘁 𝗻𝗴𝗮̂𝗺 𝗧𝗮̀𝘂 𝗫𝗶̀
𝟯. 𝗩𝗶̣𝘁 𝗤𝘂𝗮𝘆 𝗛𝗼𝗻𝗴𝗞𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝟭/𝟰 𝗰𝗼𝗻
𝟰. 𝗞𝗵𝗼𝗮𝗶 𝗧𝗮̂𝘆 𝗖𝗵𝗶𝗲̂𝗻
𝟱. 𝗫𝗼̂𝗶 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗔̆𝗻 𝗞𝗲̀𝗺
✅𝗖𝗢𝗠𝗕𝗢 𝗗𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗞𝗜𝗡𝗛 Đ𝗘̣̂ 𝗧𝗨̛́ (99K/người)
𝗚𝗶𝗮́ 𝗚𝗼̂́𝗰 ̵7̵9̵9̵K̵ – 𝗚𝗶𝗮́ 𝗢𝗳𝗳 𝗰𝗼̀𝗻 𝟯𝟵𝟵𝗞
𝗦𝗲𝘁 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝟯-𝟰 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗮̆𝗻 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗰𝗼́:
𝟭. 𝗦𝗮𝗹𝗮𝗱 𝗩𝘂̛𝗼̛̀𝗻 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗚𝗼̉𝗶 𝗩𝗶̣𝘁 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝘁𝘂𝘆̀ 𝗰𝗵𝗼̣𝗻
𝟮. 𝗖𝗵𝗮̂𝗻 𝗩𝗶̣𝘁 𝗡𝗴𝗮̂𝗺 𝗧𝗮̀𝘂 𝗫𝗶̀
𝟯. 𝗩𝗶̣𝘁 𝗤𝘂𝗮𝘆 𝟭/𝟮 𝗖𝗼𝗻
𝟰. 𝗞𝗵𝗼𝗮𝗶 𝗧𝗮̂𝘆 𝗖𝗵𝗶𝗲̂𝗻
𝟱. 𝗟𝗮̂̉𝘂 𝗞𝗵𝗼̂ 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗠𝘂𝗼̂́𝗶 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗟𝗮̂̉𝘂 𝗸𝗵𝗼̂ 𝗩𝗶̣𝘁 𝗢̂́𝗰 (𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹)
𝟲. 𝗫𝗼̂𝗶 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗮̆𝗻 𝗸𝗲̀𝗺
✅𝗖𝗢𝗠𝗕𝗢 𝗗𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗞𝗜𝗡𝗛 Đ𝗘̣̂ 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 (99K/người)
𝗚𝗶𝗮́ 𝗚𝗼̂́𝗰 1̵,̵2̵ ̵T̵r̵i̵ệ̵u̵ – 𝗚𝗶𝗮́ 𝗢𝗳𝗳 𝗰𝗼̀𝗻 𝟱𝟵𝟵𝗞
𝗦𝗲𝘁 𝟱-𝟲 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗮̆𝗻 𝗴𝗼̂̀𝗺 𝗰𝗼́:
𝟭. 𝗦𝗮𝗹𝗮𝗱 𝗩𝘂̛𝗼̛̀𝗻 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗚𝗼̉𝗶 𝘃𝗶̣𝘁 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝘁𝘂𝘆̀ 𝗰𝗵𝗼̣𝗻
𝟮. 𝗖𝗵𝗮̂𝗻 𝗩𝗶̣𝘁 𝗡𝗴𝗮̂𝗺 𝗧𝗮̀𝘂 𝗫𝗶̀
𝟯. 𝗞𝗵𝗼𝗮𝗶 𝗧𝗮̂𝘆 𝗖𝗵𝗶𝗲̂𝗻
𝟰. 𝗖𝗼̂̉ 𝗩𝗶̣𝘁 𝗡𝗵𝗼̂̀𝗶 (𝗠𝘂𝘀𝘁 𝗧𝗿𝘆)
𝟱. 𝗖𝗮̉𝗶 𝗖𝗵𝗶́𝗽 𝘅𝗮̀𝗼 𝗻𝗮̂́𝗺 đ𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼̂
𝟲. 𝗟𝘂̛𝗼̛̃𝗶 𝘃𝗶̣𝘁 𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗼̂́𝗶 𝗸𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗛𝗼𝗻𝗴𝗸𝗼𝗻𝗴
𝟳. 𝗟𝗮̂̉𝘂 𝗞𝗵𝗼̂ 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗠𝘂𝗼̂́𝗶 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗟𝗮̂̉𝘂 𝗞𝗵𝗼̂ 𝗩𝗶̣𝘁 𝗢̂́𝗰 (𝗠𝘂𝘀𝘁 𝗧𝗿𝘆)
𝟴. 𝗫𝗼̂𝗶 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗮̆𝗻 𝗸𝗲̀𝗺
𝟵. Đ𝗔̣̆𝗖 𝗕𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗖𝗢́ 𝗩𝗜̣𝗧 𝗤𝗨𝗔𝗬 𝟭/𝟮 𝗖𝗢𝗡 (𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
THE DUCKLING – NHÀ HÀNG LẨU & VỊT HONGKONG
Địa chỉ: 68 Phố Nguyễn Văn Tuyết – Đống Đa – Hà Nội (Ngõ 298 Tây Sơn đi vào)
Hotline Booking: 036.759.5555

More Stories
>> Top 10 link How To Book Astrazeneca Vaccine In Hamilton